გაზის ცილინდრები და სარქველები

TPED ISO7866 ალუმინის ცილინდრი

ძირითადი აპლიკაციები

ZX ცილინდრებისა და სარქველების ძირითადი აპლიკაციები მოცემულია ქვემოთ