გაზის ცილინდრები და სარქველები

სამედიცინო ჟანგბადისთვის

ძირითადი აპლიკაციები

ZX ცილინდრებისა და სარქველების ძირითადი აპლიკაციები მოცემულია ქვემოთ