გაზის ცილინდრები და სარქველები

DOT-3AL ალუმინის ცილინდრი

ძირითადი აპლიკაციები

ZX ცილინდრებისა და სარქველების ძირითადი აპლიკაციები მოცემულია ქვემოთ