გაზის ცილინდრები და სარქველები

სკუბა დაივინგისთვის

ძირითადი აპლიკაციები

ZX ცილინდრებისა და სარქველების ძირითადი აპლიკაციები მოცემულია ქვემოთ