გაზის ცილინდრები და სარქველები

ერთჯერადი ცილინდრი

ძირითადი აპლიკაციები

ZX ცილინდრებისა და სარქველების ძირითადი აპლიკაციები მოცემულია ქვემოთ