სპეციალური ინდუსტრიის გაზისთვის

გაზის ცილინდრები და სარქველები

სპეციალური ინდუსტრიის გაზისთვის

ძირითადი აპლიკაციები

ZX ცილინდრებისა და სარქველების ძირითადი აპლიკაციები მოცემულია ქვემოთ