გაზის ცილინდრები და სარქველები

GB სტანდარტული ალუმინის ცილინდრი

ძირითადი აპლიკაციები

ZX ცილინდრებისა და სარქველების ძირითადი აპლიკაციები მოცემულია ქვემოთ